• Multi-Sports

    ກິລາຫລາຍປະເພດ

    ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ: 100% PE curly monofilament Player ທີ່ເປັນມິດກັບຄວາມສະບາຍທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດດ້ານກ້ຽງ ສຳ ລັບການຫຼິ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ -425mm ລູກກິ້ງມ້ວນ≥10m≥9mກິ້ງບານເລື່ອນ @ 9.5m≤0.5m @ 8.5m≤0.45mຊBallອກດູດຊືມ 45% -60% ...