2

ກິນເຂົ້າປ່າພ້ອມດ້ວຍເຫລົ້າຂາວ, ແກ້ວສັງເຄາະ

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

ສວນສາທາລະນະຫຍ້າທຽມສວນສາທາລະນະໃນ Park ໃນ Lima, ເປຣູ